باران رحمت الهی ...

روزی مردی در جاده مشغول تعمیر اتومبیل خود بود که ناگهان ماهیگیری که پشت سر هم ماهی می گرفت توجه اورا به خود جلب کرد.مرد متوجه شد که ماهیگیر ماهیهای کوچک را نگه می دارد و ماهیهای بزرگ را درآب می اندازد .بالاخره کنجکاوی بر او غالب شد .از ماهیگیر پرسید که چرا ماهیهای کوچک را نگه می دارد و ماهیهای بزرگ را در آب می اندازد ؟

مرد ماهیگیر پاسخ داد:

واقعا دلم نمی خواهد چنین کاری بکنم ولی چاره ای ندارم زیرا ماهی تابه ی من کوچیک است .

 

نتیجه :

اگر فنجانی زیر باران نگاه دارید .به اندازه همان فنجان به شما می رسد .

اگر کاسه بزرگی نگاه دارید به همان اندازه در آن آب جمع می شود .چه ظرفی

در زیر باران رحمت الهی قرار داده اید؟


 

/ 25 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
داود(خورشید نامه)

سلام

داود(خورشید نامه)

[رویا]

داود(خورشید نامه)

شما رو تهدید می کنم به نوشتن

رضا

نیکو ی من کجاست

داود(خورشید نامه)

سلام یا بیا یا اینجا رو پاک کن[نیشخند]

داود(خورشید نامه)

سلام عید قربانت مبارک...و احتمالا عید قدیرت اگه نمینویسی موضوعییه خود دانی اما سلامتیت رو به دوستان ابلاغ فرمایید[نیشخند]