برای آخرین بار....

اولین بار

که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است!

تب می کنم عرق می کنم میلرزم

جان می دهم

هزار بار...

می میرم و زنده می شوم پیش چشمهای تو

تا بگویم دوستت دارم

اولین بار  

که بخواهم بگویم دوستت دارم

خیلی سخت است

اما  

آخرین بار آن از همیشه سخت تر است

و امروز می  خواهم برای آخرین بار بگویم دوستت دارم

و بعد راهم را بگیرم و بروم

چون تازه فهمیدم

تو هرگز دوستم نداشتی!!!

 

"شل سیلور استاین "

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید