درد ...

آدمیزاد فراموشکاره...

وقتی درد داره، قیل و داد می کنه، داد می کشه و بعد یادش می ره...

درد که همیشه درد نمی مونه، یا درمون می شه یا آدم بهش انس می گیره...!

               

 

                         "  خواب زمستانی"

                                       گلی ترقی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید