خداوند...

خداوند برای هرکس همون قدر وجود داره که او به خداوند ایمان داره...این

یک رابطه ی دوطرفه ست..

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

/ 0 نظر / 36 بازدید