جنگلهای سبز بی قرار

بگذار  هفته ها آن چنان که باید بگذرند

نه با ابرهای غبار آلود باران زا

که با یقین خالص آفتاب

و بادهای ملایم روان

باعشقی که میان ما در تب و تاب است

در این جنگلهای سبز بی قرار

زیبایی عشق باتو

به تنهایی کافی است

دیگر به غرور نیازی نیست

و نه به هیچ حس دیگر !

 

رابرت

/ 0 نظر / 40 بازدید