بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری استروزی از فرمانروایی پرسیدند تو که چند سال پیش پینه دوزی بیش نبودی چطور به فرمانروایی رسیدی؟

او پاسخ داد :من پینه دوز خوبی بودم .

نتیجه:ما اهداف خود را در قالب کار وشغلی که بر می گزینیم دنبال می کنیم .هدف وشغلی که انتخاب می شود باید باعث بر آورده شدن عمیق ترین نیازهای درونی و کسب بالاترین درجات شادمانی گردد.به کاری مشغول شوید که به آن علاقه دارید یا به آنچه که اکنون مشغولید علاقمند شوید .

اکنون با تو بگویم که کار با عشق چیست؟

کار با عشق آن است که پارچه ای را ببافی بدین امید که معشوق تو آن را برتن خواهد کرد .

کار با عشق آن است که خانه ای را باخشت محبت بنا کنی بدین امید که محبوب تو در آن زندگی خواهد کرد .

کار با عشق آن است که دانه ای را با لطف و مهربانی بکاری و حاصل آن را با لذت دروکنی چنانکه گویی معشوق تو ان را تناول خواهد کرد .

کاربا عشق آن است که هر چیزی را بانفس خویش جان دهی و بدانی که پاکان و قدیسان عالم به تو می نگرند .

جبران خلیل جبران
نویسنده : نیکو ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٧