بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری استخر چنگ دریایی لاک ضخیمی بر پشت دارد که اندامش را محافظت می کند .این جانور با داشتن این لاک که جسم او را محبوس کرده  است نمی تواند رشد کند .تنها با دور انداختن این لاک است که  می تواند رشد کند و بزرگتر شود .وقتی خر چنگ دریایی لاکش را از خودش جدا می کند در حقیقت سپر بلای خود را از دست می دهد و اسیب پذیر می شود .زیرا تا وقتی که لاک تازه ای بر پشتش  نروید پوستی نازک و صورتی اندامش را  می پو شاند که قدرت حفظ او را در بر  خورد با تخته سنگها ودر برابر جانوران دیگر ندارد او به خاطر رشد بیشتر ما یل است زندگی اش را به خطر بیندازد .
نتیجه:
تنها خوراک زندگی خطر کردن است هر چه بیشتر ریسک کنی بیشتر زنده هستی .زندگی کار ادمهای با شهامت است اولین اصلی که در زندگی باید فرا گرفت جرات و شهامت است با وجود همه ترسها ودلهره ها باید ارام به زندگی بپردازید .حالا چرا شهامت برای زندگی لازم است ؟برای اینکه زندگی فی نفسه نا امن وبی ثبات است اگر همیشه نگران امنیت و اسایش خاطر باشی در حقیقت خود را  در زندانی که با دستان خودت برای خویش سا خته ای محبوس می کنی چنین مکانی شاید امن باشد ولی قطعا زنده نیست .در ان ازماجرا جویی وسر مستی خبری نیست .

اگر نتوانی ریسک کنید نمی توانید رشد کنید.اگر نتوانید رشد کنید  نمی توانید بهترین باشید اگر نتوانید بهترین باشید  نمی توانید شاد باشید و اگر نتوانید شاد باشید چه چیز دیگر مهم است.

کشتی در بندر از امنیت کافی بر خوردار است .اما کشتی ها برای این سا خته نشده اند .

هیچ انسانی سر زمینهای جدید را کشف نمی کند مگر راضی شود تا مدت  بسیار طولانی از سا حل دور بماند .

ز کنج صو معه حا فظ مجوی راه نجات
                               قدم برون نما گر میل جستجو داری .

نویسنده : نیکو ; ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۳