بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری استهر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود . هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت . بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد . شادی ها لحظه ای و گذرا هستند

شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند اما رنجها داستانش فرق می کند تا عمق وجود آدم رخنه می کند و ما هر روز با آنها زندگی میکنیم .. انگار که این خاصیت انسان بودن است ... !

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

اوریانا فالاچی
نویسنده : نیکو ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۱