بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری است 

دلم گرفته

کدامین روز بود

رفت

و حک کرد

خطوط تمام اینه ها را

                     بر پیشانیم

و جانم اویزه ی

         انتظاری سرد

 

مرور روزهای با تو بودن

عادتی مهربان است

                  و اسان می کند

تحمل اوار فردا را

              بر شانه هایم


و من محتاطانه

پر رنگ می کنم در چشمانم

رد خیس پای تو را

                            در کوچه های رویا

 
نویسنده : نیکو ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۳