بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری استمرد جوانی خود را به دکتر (وینسنت پیل )رساند وگفت :دکتر پیل :کمکم کنید من از پس مشکلات زندگیم بر نمی ایم.

دکتر پیل گفت:من الان باید پشت تریبون بروم اما اگر منتظر بمانید پس از پایان  سخنرانی جایی را به شما نشان خواهم داد که در انجا هیچکس هیچ مشکلی ندارد.

مرد جوان گفت:اگر این کار را بکنید به هر قیمتی که شده خود را به انجا خواهم رساند .

سخنرانی به پایان رسید.دکتر پیل مرد جوان را به قبرستانی در ان حوالی برد وگفت:مطمئنی که میخواهی به اینجا بیایی.نگاه کن صدوپنجاه هزار نفردر اینجا اقامت دارند وهیچکدامشان کوچکترین مشکلی ندارند.

نتیجه:

1-مشکلات را بپذیرید:شرکت کنندگان در مسابقات دو با مانع تمام فکرشان این است که چگونه از موانع حین مسابقه عبور کنند.انها موانع را بعنوان جزیی ازجریان مسابقه پذیرفته اند.زندگی یک مسابقه دو با مانع است و موانع ومشکلات جزء تفکیک ناپذیرزندگی است .اینجا بهشت نیست بلکه سیاره ای است که زندگی در ان سرشار از شرایط و موقعیتهای دشواری است که ارامش وامنیتمان را به چالش می طلبد.صحبت از ساختن زندگی ایده ال حیات عاری از مسائل بغرنج وبحرانهای عدیده نیست .بلکه حاصل مبارزه دلیرانه با مشکلات وبحرانها وحل موفقیت امیز انها است.

2-مشکلات پیامها هستند:هیچ چیز مثل مشکلات انسان را با خودش اشنا نمی سازد .سختی های زندگی به مثابه ایینه ای است که در ان می توانیم نقاط ضعف وقوت خود را ببینیم .اگر شرایط دشوار واتفاقات ناگوار ما را به هراس می اندازند تاب وتوانمان را از ما می گیرد ورفتارمان را با دیگران تحت تاثیر قرار می دهند باید بپذیریم که هنوز انطور که باید وشاید به رشد مطلوب نرسیده ایم هنوز دارای ضعفهایی هستیم که باید بر طرف شود .

مشکلات زندگی ناشی از بد بیاری و اقبال نامساعد نیست .بلکه انهادر زندگی ما حضور دارندتا ما از طریق فائق امدن بر انهابه درجات  بالاتری از کمال برسیم با حل هر مشکل شما به قدرتی بزرگتر از ان مسئله دست می یابید.

3-اگر چه دنیا پر از رنج است پر از راههای غلبه بر ان رنج ها نیز هست:

خداوند هرگز مسئله ای را بزرگتر از توانایی وقدرت تان پیش روی شما نمی گذارد وهمیشه با این باور با مسائل وموقعیتهای مختلف زندگی روبرو شوید که از انها بزرگترید.حتما راهی هست کافی است نا امید نشوید وارامش خود را از دست ندهید راه حل بزودی اشکارخواهد شد.

ماموریت ما در زندگی بی مشکل زیستن نیست بلکه با انگیزه زیستن است .
نویسنده : نیکو ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۸