بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری استعده ای دوست در یک مهمانی گرد هم جمع شده بودند هر یک ازانها خاطراتی از گذشته تعریف می کردند.یک نفر پرسید:بهترین روز عمرتان کدام روز بوده است؟

زن و شوهری گفتند :بهترین روز عمر ما روزی بود که با هم اشنا شدیم

زنی گفت:بهترین روز زندگیم روزی بود که نخستین فرزندم به دنیا امد .

مردی گفت:روزی که از کارم اخراج شدم بهترین وبدترین روز عمرم بوده است .ان روز باعث شد که روی پای خود بایستم وراه تازه ای را شروع کنم واز ان روز از هر قسمت زندگیم راضی بوده ام.

این گفتگو ادامه داشت تا اینکه نوبت به زنی رسید که تا ان هنگام ساکت بود ازاو پرسیدند :بهترین روز عمر تو چه روزی است؟

زن گفت:بهترین روز زندگی من امروز است .زیرا امروز روزی است که بیش از همه روزها برایم ارزشمندتر است.من نمی توانم دیروز را به دست بیاورم و اینده هم مال من نیست اما امروز مال من است .تا ان را هر طوری که می خواهم بگذرانم و از انجا که امروز تازه است و من هم زنده هستم پس بهترین روز من است .و خدا را برای این شکر می کنم .

قرنهاست که اموزش داده می شود زمان دارای سه بخش است گذشته حال واینده است در صورتی که کاملا اشتباه است زیرا زمان تنها دارای دو بخش است گذشته و اینده است لحظه حال اصلا مر بوط به زمان نمی شود لحظه حال بخشی از جاودانگی است گذشته و اینده مربوط به زمین و زمینیان است.ولی لحظه حال مر بوط به اسمان است .

به خاطر داشته باشید که اینه اتومبیل برای این نیست که رو به عقب رانندگی کنید باید از گذشته درس بیاموزیم نه این که در گذشته ها زندگی کنیم .

دو روز در هفته است که نسبت به ان هرگز نگران نیستم .دو روز بدون دغدغه و رها از بیم و هراس.یکی از این روزها دیروز است و روز دیگر فردا.

امروز اولین روز بقیه زندگی شماست .

سعدیا دی رفت و فردا همچنان مو جود نیست

                                   در میان این و ان فر صت شمار امروز را
نویسنده : نیکو ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٥خوشبختی را نمی توان وام گرفت .

خوشبختی را  نمی توان دزديد .

خوشبختی را نمی توان خريد.

خوشبختی را نمی توان تکدی کرد .

خوشبختی نامه ای نيست که يک روز نامه رسانی ،زنگ در خانه ات را بزند و ان را به دستهای منتظر تو بسپارد.

خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از يک تکه خمير نرم شکل پذير .......

به همين سادگی به خدا به همين سادگی ،اما يادت باشد که جنس ان خمير بايد از عشق و ايمان باشد نه هيچ چيز ديگر ....

خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز ،لوازم و قوانين پيچيده ،ادراک ناپذير فرو نبريم که خود نيز درمانده در شناختن شويم .

خوشبختی همين عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پيچيده .

خوشبختی درونی است نه بيرونی از اين رو به انچه که هستيم بستگی دارد نه انچه که داريم .

کسی که می خواهد ديگران دائم برای او کف زنند تمام خوشبختی خود را در دست ديگران می گذارد.

اگر هميشه در جستجوی اين هستی که خوشبختی شامل چيست .هر گز خوشبخت نخواهی شد و اگر به دنبال معنای زندگی هستی هرگز زندگی نخواهی کرد .

اگر می خواهی مزرعه خوشبختی خود را توسعه دهی خاک قلبت را هموار کن.

 

 

 
نویسنده : نیکو ; ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱